• TSD-100

TSD-100

Модел:
TSD-100
Производител:
DETNOV
Цена
53.00
без ДДС 53.00€

Карта за 4 наблюдаеми сиренни изхода, за конвенционални централи CCD-100, позволяващи 4 независими сиренни изхода. Максимална консумация: 500 mA на изход. Максимум 3 карти за централен панел. Програмиране чрез софтуер SWD-100.