EU Projects

Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Подобряване на безопасността и условията на труд в АНДИ БГ ООД.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

ДОГОВОР

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА

ОФЕРТА

ПУБЛИЧНА ПОКАНА номер 1 / дата 16.04.2018г.

ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА И УСЛОВИЯТА НА ТРУД В АНДИ БГ ООД.

НОВО НАЧАЛО С "АНДИ БГ" ООД

„АНДИ БГ“ ООД успешно приключи изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Анди БГ публична покана 160 ZUSESIF

Анди БГ Образец на оферта 160

Анди БГ Образец на декларация на кандидата 160

Договор Анди БГ проект

Методика за оценка Анди БГ

Изисквания към офертите Aнди БГ

Актуализирана обява

Декларация

"Анди БГ" ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с наименование: Ново начало с "Анди БГ" ООД

Обява: Електромонтьор, код по НКПД 74122009 – 8 лица от категорията младежи до 29 години и 12 лица от категорията над 54 години.

Съобщение за набиране на ценови предложения за избор на Координатор човешки ресурси

Съобщение за набиране на ценови предложения за избор на Счетоводител по проекта