Функция на турникетите

ПОВИШАВАНЕ НА СИГУРНОСТТА

Турникетите, като част от системата за контрол на достъп, служат за повишаване на нивото на сигурност в сградата. Те поддържат различни методи за верификация чрез четец, мобилно приложение, лицево разпознаване и др., за да гарантират, че само упълномощени лица използват дадена входно-изходна точка. 

ОПТИМИЗАЦИЯ НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС

Когато служителите преминават през турникетите за тях се събират данни свързани с  място, дата и час на събитието. Тези анализи могат да бъдат използвани за вземане на по-добри решения за управление на трудовите ресурси.

СЪБИРАНЕ НА ТАКСИ 

Всяко място, което изисква билет или друг вид плащане при влизане, може да използва турникети за контролиране на процеса. Увеселителни паркове, спортни обекти, автогари и други обществени обекти разчитат на тях за по-ефективно събиране на входните си такси. 

Видове турникети

ПОЛУРЪСТОВИ (НИСКИ) ТУРНИКЕТИ
Този тип турникети се използват за осигуряване на контрол на достъпа до обекти с ниско до средно ниво на сигурност. Те ограничават неоторизираното преминаване, но не изключват прескачането на огражденията.

ПЪЛНОРЪСТОВИ (ВИСОКИ) ТУРНИКЕТИ
Пълноръстовите турникети се характеризират с механизъм сходен с този на въртяща се врата. Те могат да бъдат настроени да позволят движение в едната или и двете посоки и тандемно влизане и излизане. С височина от около 2 метра, те намират приложение в обекти с високо ниво на сигурност, като например военни и правителствени сгради.

ОПТИЧНИ ТУРНИКЕТИ 
Те използват инфрачервени сензори, които засичат преминаване през лъч. Този вид турникети се използват и в случай, че достъпът е свободен, като служат за събиране на статистически данни.