Структурни кабелни системи

Надеждност

По своята същност структурната кабелна система играе ролята на мрежа от магистрали за информационните потоци, нейната стабилна и висока пропускливост обезпечават своевременното и правилно протичане на бизнес процесите. Работата в съвременна компания или предприятие е немислима без локална информационна мрежа, а престоят, дължащ се повреди в нея, нерядко води до значителни загуби. Напротив, стабилното й функциониране е необходимо условие за финансовия успех на компаниите . 

Добре планираната и качествено изпълнена СКС гарантира висока надеждност на информационния обмен в продължение на много години. При коректен разчет на плановия ресурс на мрежата, клиентът може безпроблемно да разширява дейността си и броя на служителите си. Стандартните компоненти и материали, плюс универсалните розетки на работните места, позволяват свързване на различни видове оборудване към тях. Това прави структурната система устойчива и независима от измененията в технологиите и доставчиците на оборудване.

Универсалност и гъвкавост

Определящата черта на СКС е нейната универсалност.  Тя е единната среда за пренос на данни, телефонни, видео- и аудиосигнали и осигурява възможност за интегриране на противопожарни и охранителни системи за сигурност. При проектирането и изграждането на инфраструктурата на даден обект структурната кабелна система създава условия за автоматизиране на множество процеси, свързани с контрола, управлението и мониторинга. Производителите в сферата на сигурността вече масово интегрират мрежови интерфейс в устройствата си (IP-камери, IP-рекордери, DVR, контролни панели за пожароизвестяване, панели за охрана и контрол на достъпа и др.) и с това управлението и мониторингът стават възможни от произволно място в мрежата, оптимизирайки влаганите ресурси в техника и персонал.

Гъвкавостта на структурните кабелни системи позволява бърза и лесна промяна на типа на сигналите, включените в мрежата устройства и приложенията към работните места, както и преместванията им в рамките на системата. Това прави възможно както добавянето или разместването на работните места, така и цялостната промяна на конфигурацията на активното оборудване.

Скъперникът плаща два пъти

Истински качествената структурна кабелна система е резултат от висококачествени компоненти, професионално проектиране и грамотен монтаж. По-високата първоначална инвестиция бързо се компенсира от ниските експлоатационни разходи и загуби от престои.Нека не забравяме, че кабелната мрежа е неделима част от съвременните сгради и трябва да е дълговечна, колкото тях. Затова, когато се изгражда СКС, винаги трябва да се гледа на системата в цялост - заедно с другите системи, функциониращи в сградата, и в перспектива - с визия за бъдещето.

Отзиви от клиенти

"Нашето предприятие се чувства сигурно и предпазено от фирма “АНДИ БГ” ООД. Тяхното обслужване на пожароизвестителна система и система за пожарогасене на обекти, компетентността и бързината на реакциите им ни дава желаната сигурност."

“Дзобеле България” ЕООД

“АНДИ БГ ООД в качеството си на изпълнител, по проекта за обслужване на система за пожарогасене на „Пътнически терминал на Летище Пловдив за вътрешни и международни полети”, извършва поетите ангажименти при най-високо качество, с което гарантира сигурността на всеки на територията на летището."

“Летище Пловдив” ЕАД

“АНДИ БГ ООД, поддържа нашата пожароизвестителна система. Професионализъм в работата, компетентност и бързина са в основата на нашето ползотворно сътрудничество."

Винпром Пещера

"АНДИ БГ извършва договорените ангажименти в качеството си на изпълнител за абонаментно обслужване на пожароизвестителна система, система за пожарогасене и газсигнализираща система при високо качество, като осигурява компетентна и бърза реакция при възникване на технически проблеми."

Галакси Пропърти Груп

"От 2011 година АНДИ изгражда и поддържа системите за сигурност на територията на БМФ Порт Бургас. Фирмата е отличен бизнес партньор с компетентни експерти и коректни служители. "

"БМФ Порт Бургас" ЕАД

"Професионализмът и отговорността на служителите на “АНДИ БГ” ООД при изпълнението на задълженията им по договор, гарантират безопасна експлоатация на системата за пожароизвестяване и са в основата на ползотворното ни сътрудничество."

“ГАЛЕРИЯ СТАРА ЗАГОРА” АД

"Компетентното и професионално отношение ни кара да изразим удовлетворението си от предоставените услуги и да препоръчаме фирма “АНДИ БГ” ООД като надежден и коректен партньор."

“ЕЙ И ЕС-3С МАРИЦА ИЗТОК 1” ЕООД

Препоръчваме ви