Газ сигнализация

Къде е необходима газсигнализация?

Затворените пространства крият риск от натрупване на вредни газове. Газсигнализацията е правилното решение, когато трябва да се обезопасят производствени съоръжения, жилищни сгради и поземни паркинги.

В производството

Технологичният процес в някои производства включва работа с експлозивни или токсични газове. В такива помещения се изгражда система за газсигнализация, която, при достигане на определена концентрация на газа, подава сигнал към други системи за действия при авария: изключва притока на газ в помещението, стартира аварийна вентилация, изключва ел. захранване и работна вентилация, включва аварийно осветление, включва светлинен и звуков сигнал, стартира система за създаване на повишено налягане в пожарозащитни преддверия и др. В промишлеността и енергетиката обикновено системите за сигнализация са заложени още на проектно ниво.

В подземния паркинг

Знаете ли, че в подземните гаражи рискът от натрупване на опасни и вредни газове е изключително висок? Големият брой автомобили в затвореното пространство на подземния паркинг създава условия за натрупване на емисии от опасния за хората въглероден окис (СО). Той няма цвят и мирис, а високата му концентрация води до хипоксия и смърт. Оборудваните с газови уредби автомобили пък носят риск от изтичане на други опасни газове - пропан-бутан или метан, и повишаване на концентрацията им до взривоопасни нива. Такъв тип обекти се обезопасяват със съвременните системи за газсигнализация, които се състоят от централа и дачици, специализирани за различни типове газ.

У дома

За нашата безопасност у дома се грижат битовите газсигнализатори. Те следят концентрацията на опасни газове и изпарения на летливи органични разтворители и, при превишаване на максимално допустимите нива, алармират със звуков и светлинен сигнал. Предлагат се различни битови газсигнализатори в зависимост от контролирания газ: за метан (СН4), за пропан-бутан (LPG), за въглероден окис (СО), за качество на въздуха (летливи органични съединения).

Специалистите на АНДИ ще подходят индивидуално към задачата, която стои пред вас, и ще я решат като ви предложат точното решение за вашите условия.

Отзиви от клиенти

"Нашето предприятие се чувства сигурно и предпазено от фирма “АНДИ БГ” ООД. Тяхното обслужване на пожароизвестителна система и система за пожарогасене на обекти, компетентността и бързината на реакциите им ни дава желаната сигурност."

“Дзобеле България” ЕООД

“АНДИ БГ ООД в качеството си на изпълнител, по проекта за обслужване на система за пожарогасене на „Пътнически терминал на Летище Пловдив за вътрешни и международни полети”, извършва поетите ангажименти при най-високо качество, с което гарантира сигурността на всеки на територията на летището."

“Летище Пловдив” ЕАД

“АНДИ БГ ООД, поддържа нашата пожароизвестителна система. Професионализъм в работата, компетентност и бързина са в основата на нашето ползотворно сътрудничество."

Винпром Пещера

"АНДИ БГ извършва договорените ангажименти в качеството си на изпълнител за абонаментно обслужване на пожароизвестителна система, система за пожарогасене и газсигнализираща система при високо качество, като осигурява компетентна и бърза реакция при възникване на технически проблеми."

Галакси Пропърти Груп

"От 2011 година АНДИ изгражда и поддържа системите за сигурност на територията на БМФ Порт Бургас. Фирмата е отличен бизнес партньор с компетентни експерти и коректни служители. "

"БМФ Порт Бургас" ЕАД

"Професионализмът и отговорността на служителите на “АНДИ БГ” ООД при изпълнението на задълженията им по договор, гарантират безопасна експлоатация на системата за пожароизвестяване и са в основата на ползотворното ни сътрудничество."

“ГАЛЕРИЯ СТАРА ЗАГОРА” АД

"Компетентното и професионално отношение ни кара да изразим удовлетворението си от предоставените услуги и да препоръчаме фирма “АНДИ БГ” ООД като надежден и коректен партньор."

“ЕЙ И ЕС-3С МАРИЦА ИЗТОК 1” ЕООД

Препоръчваме ви