Контрол на достъп

Сигурност и комфорт

Контролът на достъп е системата за сигурност, която в най-голяма степен повлиява качеството на обитаване на сградите и съоръженията. Искате посетителите да се чувстват добре дошли, но да не могат да надникнат в личния ви офис, в касата или в архива? Системата за контрол на достъпа е решението.

Тя е задължителен елемент от комплексната безопасност и съвременните сгради не могат без нея, както не могат без климатизация или интернет. И това е съвсем естествено, защото така се контролира движението на служителите и посетителите и се защитават обектите от нежелано нахлуване.

Системите за достъп могат да бъдат много различни по своите обхват и сложност и така да отговорят на нуждите на всеки. Домофонът с четец, например, е опростена система за достъп. Други имат десетки и дори стотици точки за достъп, организирани са по подобекти, а ползвателите им имат различни права на достъп до помещения и по време. По-сложните системи, освен достъпа, контролират и присъствието на служителите и могат да генерират справки за работното им време.

Тенденции

Контролът на достъпа често се интегрира с видеонаблюдението и сигнално-охранителната техника в обща система за безопасност.

Идентификацията може да се извършва с карта, чип или по биометрични показатели като пръстов отпечатък, сканиране на ретината или  лицево разпознаване.

Системата предоставя незабавна и подробна информация за движението на хората на контролираната територия. Мрежовите решения позволяват дистанционно управление на обектите от оторизираните за това лица.

Контролът на достъп вече е част от нашето ежедневие – на входа в метрото, в офиса, в завода, на паркинга, във фитнеса, във входа на жилищната ни сграда... Споделете задачата си с нас и заедно ще я решим по най-добрия за вас начин.

Отзиви от клиенти

"Нашето предприятие се чувства сигурно и предпазено от фирма “АНДИ БГ” ООД. Тяхното обслужване на пожароизвестителна система и система за пожарогасене на обекти, компетентността и бързината на реакциите им ни дава желаната сигурност."

“Дзобеле България” ЕООД

“АНДИ БГ ООД в качеството си на изпълнител, по проекта за обслужване на система за пожарогасене на „Пътнически терминал на Летище Пловдив за вътрешни и международни полети”, извършва поетите ангажименти при най-високо качество, с което гарантира сигурността на всеки на територията на летището."

“Летище Пловдив” ЕАД

“АНДИ БГ ООД, поддържа нашата пожароизвестителна система. Професионализъм в работата, компетентност и бързина са в основата на нашето ползотворно сътрудничество."

Винпром Пещера

"АНДИ БГ извършва договорените ангажименти в качеството си на изпълнител за абонаментно обслужване на пожароизвестителна система, система за пожарогасене и газсигнализираща система при високо качество, като осигурява компетентна и бърза реакция при възникване на технически проблеми."

Галакси Пропърти Груп

"От 2011 година АНДИ изгражда и поддържа системите за сигурност на територията на БМФ Порт Бургас. Фирмата е отличен бизнес партньор с компетентни експерти и коректни служители. "

"БМФ Порт Бургас" ЕАД

"Професионализмът и отговорността на служителите на “АНДИ БГ” ООД при изпълнението на задълженията им по договор, гарантират безопасна експлоатация на системата за пожароизвестяване и са в основата на ползотворното ни сътрудничество."

“ГАЛЕРИЯ СТАРА ЗАГОРА” АД

"Компетентното и професионално отношение ни кара да изразим удовлетворението си от предоставените услуги и да препоръчаме фирма “АНДИ БГ” ООД като надежден и коректен партньор."

“ЕЙ И ЕС-3С МАРИЦА ИЗТОК 1” ЕООД

Препоръчваме ви