Видеонаблюдение

Защо е необходимо видеонаблюдение?

Системите за видеоанализ са широко интегрирани в съвременния ни живот. Развитието на технологиите, внедрени в тях, обуславя огромен спектър от приложения в индустрията, банковото дело, селското стопанство, хотелиерството и, не на последно място, в живота на обикновения човек.

Дали ще се използват IP камери и устройства за мрежови запис или камери и рекордери, пренасящи сигнала по коаксиален кабел; дали ще се записва с високи резолюция и качество на изображението или изискванията няма да са толкова завишени; дали записаната информация ще се ползва само локално или основно ще се пренася през Интернет-свързаност…

Решението за избор на технология и параметри на системата е индивидуално за всеки проект и зависи от предпочитанията на Инвеститора и търсените функционални възможности.

Тенденции

През последните години видеонаблюдението на обекти и събития се асоциира освен с охрана и превенция от вандализъм, но и с изследване на потоци и струпвания на хора, с  повишаване качеството на обслужване на клиентите в офисите и оптимизиране уплътняването на работното време, с автоматизация и контрол на местата за разплащане в магазини в зависимост от броя на посетителите и т.н.

За екипа на АНДИ ще бъде чест да извървим заедно неравния път от заданието и техническия проект до превръщането на мечтата ви в реалност.

Отзиви от клиенти

"Нашето предприятие се чувства сигурно и предпазено от фирма “АНДИ БГ” ООД. Тяхното обслужване на пожароизвестителна система и система за пожарогасене на обекти, компетентността и бързината на реакциите им ни дава желаната сигурност."

“Дзобеле България” ЕООД

“АНДИ БГ ООД в качеството си на изпълнител, по проекта за обслужване на система за пожарогасене на „Пътнически терминал на Летище Пловдив за вътрешни и международни полети”, извършва поетите ангажименти при най-високо качество, с което гарантира сигурността на всеки на територията на летището."

“Летище Пловдив” ЕАД

“АНДИ БГ ООД, поддържа нашата пожароизвестителна система. Професионализъм в работата, компетентност и бързина са в основата на нашето ползотворно сътрудничество."

Винпром Пещера

"АНДИ БГ извършва договорените ангажименти в качеството си на изпълнител за абонаментно обслужване на пожароизвестителна система, система за пожарогасене и газсигнализираща система при високо качество, като осигурява компетентна и бърза реакция при възникване на технически проблеми."

Галакси Пропърти Груп

"От 2011 година АНДИ изгражда и поддържа системите за сигурност на територията на БМФ Порт Бургас. Фирмата е отличен бизнес партньор с компетентни експерти и коректни служители. "

"БМФ Порт Бургас" ЕАД

"Професионализмът и отговорността на служителите на “АНДИ БГ” ООД при изпълнението на задълженията им по договор, гарантират безопасна експлоатация на системата за пожароизвестяване и са в основата на ползотворното ни сътрудничество."

“ГАЛЕРИЯ СТАРА ЗАГОРА” АД

"Компетентното и професионално отношение ни кара да изразим удовлетворението си от предоставените услуги и да препоръчаме фирма “АНДИ БГ” ООД като надежден и коректен партньор."

“ЕЙ И ЕС-3С МАРИЦА ИЗТОК 1” ЕООД

Препоръчваме ви