Пожароизвестяване

Да предвидим рисковете

Огънят е дар от боговете, но опасността от пожар е риск, който всеки трябва да предвиди. И да се подготви за него. Системите за пожароизвестяване решават тази задача. Колкото по-рано бъде открит и локализиран източника на запалване, толкова по-малко са щетите. Това е основното предназначение на пожароизвестителните системи - да открият пожара в началния му стадий, когато още лесно може да бъде потушен, и така да осигурят защита на хората и на имуществото.

Пожароизвестяването спасява живот

Безопасната евакуация на хората е с най-висок приоритет. Затова системите за пожароизвестяване управляват други инсталации и елементи от сградата. Стартират системи за аварийно оповестяване и за пожарогасене, изключват ел. захранване и работна вентилация, освобождават врати с контрол на достъп, управляват асансьори, пожароустойчиви врати, системи за отвеждане на дим и топлина... Системите включват различни видове конвенционални и адресируеми детектори за температура и дим, централни панели и софтуер за контрол и визуализация.

Свръхранна детекция

Особено внимание заслужават аспираторните детектори, които известяват за евентуален пожар във възможно най-ранната му фаза. Те отчитат наличие на димни частици във въздуха много преди димът да е станал видим. По този начин осигуряват достатъчно време за проучване и намеса и предотвратяват щети, принудителен престой и разходи по гасенето. Те намират все по-широко приложение както в промишлеността и комуникациите, така и в културно-исторически обекти с необходимост от дискретна детекция, където се инсталира аспираторна система от тънки капиляри тръби, почти незабележими за човешкото око.

Вече две десетилетия изграждаме и обслужваме системи за пожароизвестяване. Доверете на опита ни.

Отзиви от клиенти

"Нашето предприятие се чувства сигурно и предпазено от фирма “АНДИ БГ” ООД. Тяхното обслужване на пожароизвестителна система и система за пожарогасене на обекти, компетентността и бързината на реакциите им ни дава желаната сигурност."

“Дзобеле България” ЕООД

“АНДИ БГ ООД в качеството си на изпълнител, по проекта за обслужване на система за пожарогасене на „Пътнически терминал на Летище Пловдив за вътрешни и международни полети”, извършва поетите ангажименти при най-високо качество, с което гарантира сигурността на всеки на територията на летището."

“Летище Пловдив” ЕАД

“АНДИ БГ ООД, поддържа нашата пожароизвестителна система. Професионализъм в работата, компетентност и бързина са в основата на нашето ползотворно сътрудничество."

Винпром Пещера

"АНДИ БГ извършва договорените ангажименти в качеството си на изпълнител за абонаментно обслужване на пожароизвестителна система, система за пожарогасене и газсигнализираща система при високо качество, като осигурява компетентна и бърза реакция при възникване на технически проблеми."

Галакси Пропърти Груп

"От 2011 година АНДИ изгражда и поддържа системите за сигурност на територията на БМФ Порт Бургас. Фирмата е отличен бизнес партньор с компетентни експерти и коректни служители. "

"БМФ Порт Бургас" ЕАД

"Професионализмът и отговорността на служителите на “АНДИ БГ” ООД при изпълнението на задълженията им по договор, гарантират безопасна експлоатация на системата за пожароизвестяване и са в основата на ползотворното ни сътрудничество."

“ГАЛЕРИЯ СТАРА ЗАГОРА” АД

"Компетентното и професионално отношение ни кара да изразим удовлетворението си от предоставените услуги и да препоръчаме фирма “АНДИ БГ” ООД като надежден и коректен партньор."

“ЕЙ И ЕС-3С МАРИЦА ИЗТОК 1” ЕООД

Препоръчваме ви