Периметрова охрана

Как се охраняват големи площи?

Охраната на големи открити площи е специфична задача, с която се справят системите за периметрова охрана. Те имат за цел да предотвратят проникване в защитавания периметър като засичат евентуалния нарушител и изпращат до центъра за мониторинг информация за нарушението в реално време. Детекцията може да се осъществи по различни начини като специфичните условия на проекта определят кой от тях е най-подходящ.

Въпреки че най-често се използват микровълновите бариери или специализираните PIR-датчици за периметрова охрана, сензорният кабел за регистриране на вибрации е незаменимо решение за оградени с мрежа обекти, при които се търси висока сигурност при минимален брой на фалшивите сигнали. Ако обектът няма ограда, може да бъде изградена невидима периметрова охрана чрез сензори, които регистрират измененията в електромагнитното поле, генерирано от монтирани под земята кабели.

Все по-често задачите на периметровата охрана се решават чрез системите за видеонаблюдение, като се използват софтуер и камери с интелигентни функции – „пресичане на виртуална линия“ или „навлизане в охраняема зона“.

Временна охрана за специални събития

Особено внимание заслужават термовизионните камери, които покриват голяма площ и са ефективни дори и при екстремни атмосферни условия (сняг, дъжд, задимяване, мъгла, пълен мрак). Комбинирането на различните методи на детекция дава възможност за индивидуални решения, които отговарят на спецификата на конкретния обект, надеждни са и работят безотказно при всякакви атмосферни условия.

За специални случаи като концерти, спортни, политически или други събития е необходимо да се осигури временна охрана по периметъра. Предлагаме ви решение и на тази задача с микровълнови бариери. Тази система няма нужда от множество сложни допълнителни съоръжения.

Монтажът е сравнително бърз и са необходими само захранване, инструмент за калибриране и компютър за мониторинг. Системата работи надеждно до края на необходимия период, след което лесно се демонтира и е готова за изпращане на други подобни събития.

Важно е да се отбележи, че системите за периметрова охрана редуцират разходите за жива охрана. Незабавното и точно локализиране на нарушенията в периметър от няколко километра позволява охранителя да бъде изпратен на правилното място в необходимия момент. Така охраната е ефективна дори и при ограничен персонал.

Отзиви от клиенти

"Нашето предприятие се чувства сигурно и предпазено от фирма “АНДИ БГ” ООД. Тяхното обслужване на пожароизвестителна система и система за пожарогасене на обекти, компетентността и бързината на реакциите им ни дава желаната сигурност."

“Дзобеле България” ЕООД

“АНДИ БГ ООД в качеството си на изпълнител, по проекта за обслужване на система за пожарогасене на „Пътнически терминал на Летище Пловдив за вътрешни и международни полети”, извършва поетите ангажименти при най-високо качество, с което гарантира сигурността на всеки на територията на летището."

“Летище Пловдив” ЕАД

“АНДИ БГ ООД, поддържа нашата пожароизвестителна система. Професионализъм в работата, компетентност и бързина са в основата на нашето ползотворно сътрудничество."

Винпром Пещера

"АНДИ БГ извършва договорените ангажименти в качеството си на изпълнител за абонаментно обслужване на пожароизвестителна система, система за пожарогасене и газсигнализираща система при високо качество, като осигурява компетентна и бърза реакция при възникване на технически проблеми."

Галакси Пропърти Груп

"От 2011 година АНДИ изгражда и поддържа системите за сигурност на територията на БМФ Порт Бургас. Фирмата е отличен бизнес партньор с компетентни експерти и коректни служители. "

"БМФ Порт Бургас" ЕАД

"Професионализмът и отговорността на служителите на “АНДИ БГ” ООД при изпълнението на задълженията им по договор, гарантират безопасна експлоатация на системата за пожароизвестяване и са в основата на ползотворното ни сътрудничество."

“ГАЛЕРИЯ СТАРА ЗАГОРА” АД

"Компетентното и професионално отношение ни кара да изразим удовлетворението си от предоставените услуги и да препоръчаме фирма “АНДИ БГ” ООД като надежден и коректен партньор."

“ЕЙ И ЕС-3С МАРИЦА ИЗТОК 1” ЕООД

Препоръчваме ви