Електроинсталации

Нужна ли ми е електроинсталация?

Това е въпрос, който обикновено не си задаваме. Защото отговорът е еднозначен. Съвременният човек е напълно зависим от електричеството – представете си само един ден без ток! Но ние не му робуваме, а сме го превърнали в най-добрия си помощник и все повече се замисляме как да го пестим, за да опазим ресурсите на планетата.

Електроинсталацията доставя електричество като осигурява и безопасността на хората. Тя включва множество модули и системи за разпределяне и пестене на електроенергия. Важна част от нея е защитата на проводниците от свръхтокове и късо съединение, което е една от честите причини за пожар. Автоматичните прекъсвачи имат за цел да прекъснат електрическата верига и да елиминират възможните опасни последствия от свръхток или късо съединение, но не те защитават хората или консуматорите. Това се осигурява от други устройства и системи, като дефектнотоковите защити и катодните отводители. 

Управление на осветлението

Електроинсталациите включват и системи за управление на осветлението, които се използват не само за удобство, но и за пестене на електроенергия. Това се постига с детектори на движение или с фоточувствителни елементи, които автоматично включват и изключват осветлението. Други устройства за пестене на електроенергия са стълбищните автомати, които гасят осветлението след определен период на време, както и димерите за контрол на нивото на осветеността в зависимост от желанието на потребителя.

Защита от мълнии

Системите за защита от мълнии са два типа – активни и пасивни. Пасивните системи включват мълниеприемник - метален прът, който се заземява и „отвежда“ мълнията към земята, защитавайки сградата от директно поражение. Модерни мълниезащитни устройства са активните приемници. Те действат на принципа на изпреварващото действие и така мълнията не достига земята. Този метод за мълниезащита е по-ефективен и често се използва в големи по площ обекти – стадиони, хипермаркети, летища, хотелски комплекси и др.

АНДИ ще ви предостави комплексна услуга – от проектирането, до изпълнението и въвеждането в експлоатация на електроинсталацията, която ви е нужна.

Отзиви от клиенти

"Нашето предприятие се чувства сигурно и предпазено от фирма “АНДИ БГ” ООД. Тяхното обслужване на пожароизвестителна система и система за пожарогасене на обекти, компетентността и бързината на реакциите им ни дава желаната сигурност."

“Дзобеле България” ЕООД

“АНДИ БГ ООД в качеството си на изпълнител, по проекта за обслужване на система за пожарогасене на „Пътнически терминал на Летище Пловдив за вътрешни и международни полети”, извършва поетите ангажименти при най-високо качество, с което гарантира сигурността на всеки на територията на летището."

“Летище Пловдив” ЕАД

“АНДИ БГ ООД, поддържа нашата пожароизвестителна система. Професионализъм в работата, компетентност и бързина са в основата на нашето ползотворно сътрудничество."

Винпром Пещера

"АНДИ БГ извършва договорените ангажименти в качеството си на изпълнител за абонаментно обслужване на пожароизвестителна система, система за пожарогасене и газсигнализираща система при високо качество, като осигурява компетентна и бърза реакция при възникване на технически проблеми."

Галакси Пропърти Груп

"От 2011 година АНДИ изгражда и поддържа системите за сигурност на територията на БМФ Порт Бургас. Фирмата е отличен бизнес партньор с компетентни експерти и коректни служители. "

"БМФ Порт Бургас" ЕАД

"Професионализмът и отговорността на служителите на “АНДИ БГ” ООД при изпълнението на задълженията им по договор, гарантират безопасна експлоатация на системата за пожароизвестяване и са в основата на ползотворното ни сътрудничество."

“ГАЛЕРИЯ СТАРА ЗАГОРА” АД

"Компетентното и професионално отношение ни кара да изразим удовлетворението си от предоставените услуги и да препоръчаме фирма “АНДИ БГ” ООД като надежден и коректен партньор."

“ЕЙ И ЕС-3С МАРИЦА ИЗТОК 1” ЕООД

Препоръчваме ви