d ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА – СОФИЯ

  • ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА – СОФИЯ

ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА – СОФИЯ

Инсталирани системи:

  • Видеонаблюдение
  • Система за контрол на достъп
  • Система за аварийно оповестяване
  • Пожароизвестителна система
  • Сигнално-охранителна система
  • Силнотокови инсталации и електрически табла

Разгледайте и другите ни проекти