d ABH-150

  • ABH-150

ABH-150

Модел:
ABH-150
Производител:
FOCUS
Цена
91.00
без ДДС 91.00€

• Четирилъчева цифрова инфрачервена бариера за външен монтаж до 150 метра
• Регулируемо време за пресичане на лъчитe
• Работна температура от -25°C до +65°C
• Размери 100х350х110 мм
• Работно напрежение 13.8-23VDC, 65mА