d DC-520-M-C1

  • DC-520-M-C1

DC-520-M-C1

Модел:
DC-520-M-C1
Производител:
DETECTOMAT
Цена
1,302.00
без ДДС 1,302.00€

Адресируема пожароизвестителна централа до 4 лупа, до 512 адресни модула за централата, използва Detectomat D-loop компоненти, 3.5" цветен touchscreen  дисплей, 1 RS 485, 1 USB интерфейс за лесно програмиране, включен 1 луп модул, място за още 3 луп модула и 1 модул за сигнални устройства, до 256 адреса на модул, до 512 зони, до 128 логически връзки, памет за 4096 събития, 2 програмируеми релейни изхода, 2 потенциални изхода с вградена защита (24 V DC, 350 mA), 2 опционални изходаза сигнални устройства (24 V DC / 1 A с M2SL), 2 програмируеми входа, кутия ABS с размери 490x490x129 мм. Захранване 230 V AC (-15%/+10%) – 50/60 Hz, резервно захранване 2 x 12 V DC /12 Ah или, 17 Ah, EN 54-2: 1997 A1: 2006; EN 54-4: 1997 A2: 2006 и VdS.