• KNX-BIN24

KNX-BIN24

Модел:
KNX-BIN24
Производител:
SATEL
Цена
135.30
без ДДС 135.30€

• Бинарен входен модул
• 8 физически канала (двоични входове), 8 виртуални канала, 4 логически канала, 4 канала таймер
• Входно напрежение 0-30 V AC/DC
• Избор на полярност на някои канали като NO / NC
• Функции: превключвател, ръб, димер, капаци, последователност, брояч, сцени
• Възможност за определяне на някои канали като моностабилни или бистабилни, 20 конфигурируеми функционални блокове
• Определяне време за активиране с кратко натискане / продължително натискане на канален вход
• Размери: 70x92x60 мм
• Преден панел с индикатори за състоянието на модула и бутони за управление