d KNX-SA41

  • KNX-SA41

KNX-SA41

Модел:
KNX-SA41
Производител:
SATEL
Цена
135.30
без ДДС 135.30€

• Превключвател 4 канален
• 4 независими вериги с 1 реле на верига
• Напрежение до 230 V, ток до 16 A (съпротивително натоварване, ток на пренапрежение до 80 A / 20 ms)
• Работа в режим NO или NC
• Функции: централна, логика, сцени, време, безопасност, прагови стойности, форсиране на състоянието
• Определяне на реакцията при загуба / възстановяване на шина KNX (ВКЛ., ИЗКЛ., последна стойност)
• Определяне на реакция при възстановяване на мрежата (ВКЛ., ИЗКЛ., последна стойност)
• Размери: 70x92x60 мм
• Преден панел с индикатори за състоянието на модула и бутони за управление