d INTEGRA 128 PLUS

  • INTEGRA 128 PLUS

INTEGRA 128 PLUS

Модел:
INTEGRA 128 PLUS
Производител:
SATEL
Цена
191.20
без ДДС 191.20€

• Контролен панел 16 до 128 зони, до 112 адресируеми зони (СА-64 ADR), до 112 безжични зони (ACU-220)
• До 112 безжични изхода (ACU-220)
• 32 групи, от 16 до 128 изхода
• BUS технология
• 249 кода, 22527 събития памет, 64 независими таймера, USB port за програмиране
• RS-232, 2A+1.5 A PSU
• Телефонен комуникатор
• До 64 разширителни модула
• До 8 LCD клавиатури, до 64 групови LED клавиатури
• Отдалечено обслужване и програмиране през Интернет и телефон чрез безплатен софтуер DLOADX
• Отдалечено управление и контрол през Интернет и телефон чрез безплатен софтуер GUARDX и безплатно приложение INTEGRA CONTROL
• Размери: 264x134 мм
• Работна температура от -10°C до +55°C
• 20VAC, 400mA
• GRADE 3

Брой групи 32
Брой зони на платката 16
Максимален брой зони в системата 128
Изходи на платката 16
Максимален брой изходи в системата 128
Максимален брой LCD клавиатури 8
Максимален брой LED клавиатури 64
Таймери 64
Потребителски кодове 249
Безжични зони 112
Отдалечено управление през Смартфон Да
Вграден GSM модул -
Захранване 20VAC
Максимална консумирана мощност -
EN-50131 GRADE Grade 3.