d INTEGRA 32

  • INTEGRA 32

INTEGRA 32

Модел:
INTEGRA 32
Производител:
SATEL
Цена
94.20
без ДДС 94.20€

• Контролен панел 8 до 32 зони, до 24 адресируеми зони (СА-64 ADR), до 24 безжични зони (ACU-220)
• До 24 безжични изхода (ACU-220)
• 16 групи, от 8 до 32 изхода
• BUS технология
• 69 кода, 439 събития памет, 28 независими таймера
• RS-232, 1.2 A PSU
• Телефонен комуникатор
• До 32 разширителни модула
• До 4 LCD клавиатури, до 32 групови LED клавиатури
• Отдалечено обслужване и програмиране през Интернет и телефон чрез безплатен софтуер DLOADX
• Отдалечено управление и контрол през Интернет и телефон чрез безплатен софтуер GUARDX и безплатно приложение INTEGRA CONTROL
• Размери: 173x106 мм
• Работна температура от -10°C до +55°C
• 18VAC, 234mA
• GRADE 2

Брой групи 16
Брой зони на платката 8
Максимален брой зони в системата 32
Изходи на платката 8
Максимален брой изходи в системата 32
Максимален брой LCD клавиатури 4
Максимален брой LED клавиатури 32
Таймери 28
Потребителски кодове 69
Безжични зони 24
Отдалечено управление през Смартфон Да
Вграден GSM модул -
Захранване 18VAC
Максимална консумирана мощност -
EN-50131 GRADE Grade 2.