d ETHM-1 Plus

  • ETHM-1 Plus

ETHM-1 Plus

Модел:
ETHM-1 Plus
Производител:
SATEL
Цена
104.20
без ДДС 104.20€

• TCP/IP комуникационен модул за INTEGRA и VERSA
• Включване/изключване и следене на статуса на отделните групи, проблеми и аларми
• Дава възможност за отдалечено програмиране на INTEGRA и VERSA през Интернет чрез безплатен софтуер DLOADX и отдалечено управление и контрол на INTEGRA чрез безплатен софтуер GUARDX и уеб браузър
• Възможност за отдалечено управление чрез мобилните приложения INTEGRA CONTROL и VERSA CONTROL
• PUSH съобщения
• Известяване чрез e-mail само с централи INTEGRA PLUS
• Размери: 68x140 мм
• 12VDC, 80mA

Съвместим с централа INTEGRA / INTEGRA Plus / VERSA
Вид комуникационен модул TCP/IP
Известяване на събития Да (при централи INTEGRA PLUS)
Брой програмируеми входове/изходи -
Брой телефони за комуникация -
Захранване 12 V DC
Максимална консумирана мощност 80 mA