Широк динамичен обхват (WDR) - същност и приложение

Широк динамичен обхват (WDR)  - същност и приложение />

19/06/2023

Продукти

Когато охраняваме големи пространства, трябва да изградим подходяща система за сигурност. Крайъгълният камък на всяка инсталация са именно камерите и изборът на оптималния им режим на работа. В тази статия ще разгледаме функцията WDR (широк динамичен обхват) и нейното приложение във видеонаблюдението.

Какво е WDR?

WDR е технология, която има за цел да осигури добро качество на изображението, дори в ситуации с висок контраст на картината. Когато се използва обикновена камера за наблюдение в условия с голяма разлика в осветеността, например в ситуации със силна слънчева светлина или тъмни сенки, обикновените камери се сблъскват с проблема "затъмнение на подробностите" или "изгаряне на детайлите". Така се създават слепи зони на камерата и се повишава риска от пропуски на рискови събития, както и от фалшиви сработвания на интелигентните функции.

Тази разлика между най-тъмните и най-светлите зони е динамичния обхват и колкото по-голяма е способността на камерата да варира плавно от една зона към друга, толкова по-добър е резултатът. Целта е да се постигне равномерно и ясно изображение, в което детайлите са видими както в светлите, така и в тъмните области на кадъра.

Къде се прилага WDR?

WDR е особено полезна технология в обекти, където има значителни вариации в осветеността на различните области, като входове на сгради, паркинги, тунели и други.

По-долу можете да откриете разликата в изображението при включен и изключен WDR режим.


Потърсете информация за стойностите на WDR

Информация за нивото на WDR в децибели (dB) ще намерите в техническите данни към всяка камера. Колкото по-високи са стойностите, толкова по-добро ниво на компенсация притежава устройството.

В този материал разгледахме какво представлява WDR (Wide Dynamic Range) - новаторско решение в постоянно променящия се свят на видеонаблюдението. Важно е да се подчертае, че една система за сигурност осигурява оптимална защита само ако е съобразена с условията на обекта и се поддържа правилно през периода на експлоатация.