Самостоятелен контролер за контрол на достъпа с измерване на температурата

Самостоятелен контролер за контрол на достъпа с измерване на температурата />

07/10/2020

Продукти

Вече можем да зарадваме нашите клиенти с новото устройство за контрол на достъп чрез лицево разпознаване Dahua ASI7213X-T1. Биометричният контролер идва тъкмо навреме, за да отговори на предизвикателствата на живота в условията на COVID-19 пандемията. Той представлява самостоятелен терминал с много приложения, тъй като може да изпълнява различни функции и сценарии в зависимост от конкретните условия и необходимост.

Устройството чрез термалната си камера може да измерва телесната температура и да алармира или забрани достъпа при превишаване на предварително зададена стойност, като грешката в измерването е под 0,5°С.

Той идентифицира наличието или липсата на маска и може да управлява достъпа в зависимост от това. При това предлага три сценария при използването на тази фукция - забранен достъп; напомняне при непоставена маска, но разрешен достъп; напомняне и отказ на достъп.

На база на лицевото разпознаване се осъществява контрол на достъпа, който може да се допълни или замени от достъп чрез карта с честота 13,56MHz. Поддържаната база данни е повече от достатъчна – може да съдържа 100 000 лица, карти, пароли. Благодарение на усъвършенствания си алгоритъм, терминалът е в състояние да извърши успешно разпознаване при над 360 позиции на човешкото лице за невероятното време от 0,2 секунди.

Терминалът за контрол на достъпа чрез лицево разпознаване се предлага в два варианта – за монтаж на стена или самостоятелностоящ със собствена стойка, позволявайки му да се впише елегантно във визията на различните обекти.

Училища, театри, спортни зали, предприятия, обществени и административни сгради са само част от клиентите, които логично се нуждаят от този иновативен продукт, който със сигурност има широко приложение и вероятно скоро ще стане част от ежедневието ни.