Нови тенденции в системите за сигурност: По-лесно, по-мобилно, по-умно!

Нови тенденции в системите за сигурност: По-лесно, по-мобилно, по-умно! />

В последните години производители, инсталатори и клиенти се движат единно в посока изграждането на системи за сигурност, които са по-лесни за използване, по-мобилни като управление, по-умни като функционалност и с повече взаимнозаменяеми модули за постигане на по-голяма независимост. Тези тенденции са характерни за повечето високо технологични отрасли, които се сблъскват (понякога и челно) с липсата на време, средства и познания от страна на обикновения потребител. Специализираните модулни решения, които не изискват експертни умения при своето използване, са избор за все по-широк кръг клиенти. Някои от модерните тенденции, които бележат развитието на системите за сигурност в тази насока, са:

  • Прилагане на изкуствения интелект (AI) в системите за сигурност - технологията бележи огромен ръст през последните няколкото години както при бизнес, така и при обществените и жилищни обекти.  Доста от ключовите предизвикателства, които стоят пред сигурността, намират своето решения чрез AI алгоритми. Използването им дава възможност да се редуцира човешката грешка при анализ на информация, да се обработи огромен обем данни за кратко време, да се обхванат само приоритетни обекти и процеси, като по този начин се оптимизира генерирането на аларми. Когато във вашата мрежа се случват стотици или хиляди събития всяка минута, откриването на заплахите чрез изкуствен интелект ви помага да се фокусирате само върху реалните проблеми. Най-често се прилагат технологии за анализ на биометрични данни, проследяване на движещи се обекти, дефиниране на аномалии, отчитане на мрежова активност, термично замерване, анализ за струпване на хора, както и следване на различни модели получени в резултат на Deep learning. Съвременните системи за сигурност вече не са пасивни и са в състояние да откриват и докладват с висока точност и за части от секундата заплахи в реално време.
  • Разработването на решения за мобилен и отдалечен достъп е водеща тенденция при системите за сигурност, както и във всяка друга област на съвременния живот. Чрез IoT станаха възможни по-бързи и по-мощни връзки към повече устройства, отдалечени едно от друго, което е неотменна част от интеграциите във видеонаблюдението, в контрола на достъп, сигнално-охранителните и периметрови решения. Дали сте потребител или инсталатор на системата, вие трябва да знаете какво се случва във вашия обект във всеки един момент без да сте физически там.  
  • Бум на пазара направиха и решенията за безконтактен достъп с помощта на магнитни носители, радиочестотни идентификатори, биометрични анализатори и мобилни приложения. За да отговорят за здравните изисквания и да гарантират своята дейност във време на пандемия, множество търговски, културни и обществени обекти внедриха и системи за контрол на струпването на хора, термо замерване и мониторинг за социална дистанция. Така, освен по-добра защита, организациите осигуриха и по-безопасна среда за своите посетители и служители.
     

  • Видео мониторингът е още една иновативна услуга в областта на сигурността, която се предлага от фирма Анди. Тя осигурява отдалечена обработка, анализ и реакция на събития и става все по-търсена при охраната и наблюдението на специфични обекти или процеси. В нея могат ефективно да се интегрират системи за видео наблюдение, сигнализация, локализация, пожароизвестяване, които в реално време, денонощно да работят за да запазят Вашето имущество от загуби или злонамерени повреди.
  • Може би сигурността не е първото нещо, което ви идва наум, когато си представяте модерно строителство, но тя е водеща тенденция при изграждането както на бизнес, така и на обществени и жилищни сгради. Инвестицията във висок клас системи за достъп, „интелигентен дом“, видео наблюдение, пожарна безопасност не само гарантира по-добро ниво на сигурност, но се превръща и в мярка за лукс и комфорт.