Ролята на изкуствения ителект във видеонаблюдението

Ролята на изкуствения ителект във видеонаблюдението />

22/02/2024

Навлизането на изкуствения интелект във видеонаблюдението е феномен, който се наблюдава през последните няколко години. Производителите на камери интегрират все повече такива функции в своите устройства, а IT специалисти разработват софтуери, които многократно увеличават аналитичните способности на системите за сигурност. Използването на изкуствен интелект за анализ във видеонаблюдението включва три процеса: събиране на информация от видео, анализ на данни и моделиране на сценарии. Сектори като търговия, производство, логистика и здравеопазване въвеждат тази технология, за да намалят своите разходи, да оптимизират процесите и да подобрят качеството на услугите си.

От друга страна видео анализът се използва за повишаване на безопасността и предотвратяване на инциденти. Чрез алгоритми за разпознаване на обекти и “обичайно” поведение, надграждащите софтуери за видеонаблюдение, базирани на изкуствен интелект, могат да идентифицират подозрителни дейности и да генерират предупреждения за незабавно действие. Такава технология е изключително ценна в предотвратяването на престъпления, оптимизирането на операциите и повишаването на общата сигурност.

"Анди" успешно интегрира изкуствения интелект в своето портфолио от продукти и услуги. За нас, сигурността и спокойствието на клиента са ключови. Ето защо, създадохме специализиран мониторинг център на базата на изкуствен интелект. Нашата технология надгражда вградените функции на камерите и улеснява процеса на събиране на информация от видео и анализ на данни. Така успяваме да се фокусираме върху превенцията на критични събития като кражби, унищожаване на имущество и нерагламентиран достъп. Клиенти на нашия център споделят, че не само спестяват разходи от загуба и повреда на активи, но и се чувстват спокойни и защитени.

Ако искате да осигурите едно ново ниво на сигурност за Вас и Вашия бизнес, не се колебайте и се обърнете към някой от нашите офиси.