Една система за сигурност е толкова силна, колкото е силно най-слабото ѝ звено.

Една система за сигурност е толкова силна, колкото е силно най-слабото ѝ звено. />

Сигурността е от ключово значение за съществуването на всеки бизнес и компаниите отделят все повече ресурси, за да я гарантират. При жилищните сгради се ограничава до обезопасяване на входната врата, алармена система и понякога видеонаблюдение. При бизнес и търговските сгради, обаче, трябва да се анализират множество фактори като се вземе предвид броя посетители и персонал, спецификата на дейността и възможните рискове, точките на достъп и обема данни, който трябва да се обработва. При тях чрез верига от отделни компоненти, се изгражда цялостна стратегия за физическа сигурност, която е уникална и покрива всички типове защити, необходими за обекта. Ако дори един елемент бъде компрометиран, това сваля нивото на защита на цялата верига. За да се извлечете максимума от инвестицията в система за сигурност трябва да обърнете внимание върху няколко изисквания:

Изготвяне на предварителен одит на обекта - Опитният интегратор идентифицира специфичните нужди на даден обект и изготвя процесна и продуктова конфигурация спрямо зададената финансова рамка. Този етап се пропуска при някои инвеститори, които се придържат към своето техническо виждане, независимо от препоръките на експертите и това води след себе си риск от грешки и забавяния.

Достатъчно точки за покриване на вътрешни и външни зони -  Подходящо подбрания тип камери за видеонаблюдение, устройства за контрол на достъпа, алармена мрежа, елементи за защита на периметъра или пожарна безопасност не гарантират ефективността на системата. За да се обезопаси обекта, е необходимо и да се заложи и достатъчно количество от всеки елемент, както и да бъде позициониран по възможно най-ефективния начин.

Оперативна съвместимост и гъвкавост – Всеки търговски и производствен обект развива капацитета и дейността си във времето. Затова е необходимо системата за сигурност лесно да се адаптира към останалите сградни системи и да се модифицира спрямо текущия мащаб, без да е нужна цялостна замяна. Това включва и подходящ софтуер за управление, който да интегрира всички мрежови устройства в един интуитивен и лесен за използване интерфейс.

Текущо обслужване – Предварителните инвестиции са важни за бюджетирането, но правилното функциониране на системата се обезпечава от професионалната настройка, проверка, поддръжка и сервиз на инсталираното оборудване. Необходимо е да се гарантира бърза и адекватна реакция при технически проблеми. Фирма за поддръжка, която не реагира или бавно коригира системни грешки, увеличава шансовете за пробив на системата.

Независимо от това дали изграждате цялостна система за сигурност или модифицирате съществуваща, изборът на опитен интегратор оптимизира ресурсите по проекта и гарантира безпроблемното ѝ функциониране, като анализира възможните рискове и покрива всички слаби точки.


Фирма АНДИ е доказан партньор в разработването на персонализирани решения за сигурност, които защитават вашето имущество, служители и посетители и подкрепят бизнес целите ви.

АНДИ – 30 години сигурни във всяка стъпка!