цялостна система за сигурност

Една система за сигурност е толкова силна, колкото е силно най-слабото ѝ звено.

Една система за сигурност е толкова силна, колкото е силно най-слабото ѝ звено. />
Когато един елемент от веригата е компрометиран, това често води до проблеми в цялата система. прочети повече