Термовизионни камери за безопасен труд в условията на COVID 19

Термовизионни камери за безопасен труд в условията на COVID 19 />

28/04/2020

Проекти

Ръководството на Аурубис България АД направи всичко възможно да осигури безпроблемното протичане на производствения процес в условията на епидемията на COVID 19.

То ни възложи, като на свой доверен партньор, отговорната задача да изградим система за контрол на телесната температура на всички, влизащи в обекта, за да не се допускат служители със симптоми на заболяването.

В експресен порядък се заехме с решаването на задачата и на 27 април, две входни зони вече бяха оборудвани с термовизионни камери за измерване на телесна температура, произведени от Hikvision.

Така потокът от работници може да се придвижва без забавяне, защото камерите издават звукова и светлинна сигнализация при измерване на температура, по-висока от зададената. Камерите са истински ефикасни при различни условия на околната среда, независимо дали са инсталирани във вътрешно помещение или в проход, благодарение на автоматичната компенсация на измерваната температура в зависимост от околната. Отчетеното отклонение е от порядъка на едва +0,1 ÷ +0,2 градуса.

Ние от АНДИ сме щастливи, че успяхме да посрещнем нуждите на нашия клиент и да спомогнем за предотвратяването на неблагоприятни последици от евентуално разпространение на COVID 19 сред служителите на Аурубис.“